Suomalainen rokoteteknologia avainasemassa tehokkaamman tuberkuloosirokotteen kehitystyössä

29.3.2010, Lehdistötiedote

Suomalainen FIT Biotech Oy on kehittänyt oman GTU® (Gene Transport Unit) –teknologian, jota voidaan soveltaa käytäntöön tehokkaamman tuberkuloosirokotteen kehitystyössä. Tuberculosis Vaccine Initiative – säätiö korosti Valtakunnallisilla Tuberkuloosipäivillä 24.3. Helsingissä pitämässään puheenvuorossa, että nykyinen BCG-rokote ei ole teholtaan ja turvallisuudeltaan riittävä maailmanlaajuisen ongelman hoitamiseen. TBVI on valinnut FIT Biotech Oy:n rokoteteknologian kehitysohjelmaansa, jonka tavoitteena on uusi, entistä tehokkaampi tuberkuloosirokote ja tuberkuloosin eliminoiminen vuoteen 2050 mennessä.

FIT Biotechin kehittämä ja patentoima GTU®-vektoriteknologia soveltuu erittäin hvyin uuden tuberkuloosirokotteen teknologiaksi. Uusi, kehitteillä oleva rokote ei sisällä eläviä bakteereita vaan perustuu mykobakteerien osien tuottamaan puolustusvasteeseen. GTU-vektoriteknologiaan perustuva DNA-pohjainen rokote tuottaa tarvittavan pitkäkestoisen puolustussoluja aktivoivan vasteen. FIT Biotech on DNA-pohjaisten rokoteteknologioiden edelläkävijä maailmassa ja sillä on vuosien kokemus DNA-rokotteiden kehittämisestä. Sen lisäksi, että FIT Biotechin teknologia mahdollistaa turvallisen rokotteen, rokotteen tuotanto on sekä nopeampaa että merkittävästi halvempaa kuin nykyisen käytössä olevan BCG-rokotteen.

Maailmanlaajuisesti tuberkuloosi on mittava terveysongelma: arvioidaan, että maailman väestöstä joka kolmas – 2 miljardia ihmistä – on mykobakteerin infektoimia ja lähes 2 miljoonaa ihmistä kuolee tuberkuloosiin vuosittain. ”Taudin selättämiseksi on kehitettävä täysin uusi rokote. Kun parhaan suojan tuottavat mykobakteerin osat yhdistetään uusimpaan DNA-rokoteteknologiaan, voi tuloksena olla maailmanlaajuisesti ylivertainen rokote tuberkuloosia vastaan” uskoo Mika Rämet, soveltavan lasten infektiotautien ja immunologian professori Tampereen yliopistosta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen, FIT Biotech Oy, p. 040 843 5695

FIT Biotech Oy on perustettu 1995. Yritys sijaitsee Tampereella ja lisäksi sillä on tuotekehitystoimintaa Tartossa. Yrityksen palveluksessa on 40 henkilöä. FIT Biotech Oy on ollut mukana TBVI:ssa vuodesta 2009. www.fitbiotech.com

Tubercilosis Vaccine Initiative (TBVI) on säätiö, joka on perustettu jatkamaan EU:n rahoittamaa Tuberculosis Vaccine -ohjelmaa (FP6 TBVAC). Säätiö perustettiin 13.11.2008 Euroopan komission järjestämässä PDR (Poverty Related Diseases) –kokouksessa. TBVI avustaa rokotekehitysprojekteja, joissa tutkimuslaitokset ja yritykset toimivat yhteistyössä. TBVI on merkittävin Euroopassa toimiva ryhmä, joka kehittää uuden teknologian pohjalta aiempaa tehokkaampaa tuberkuloosirokotetta.

Back to News and Events