SUOMALAINEN FIT BIOTECH MUKAAN KEHITTÄMÄÄN HIV-INFEKTION UUTTA HOITOSTRATEGIAA LÄÄKEJÄTTIEN KANSSA – TEKNOLOGIA JA OSAAMINEN KIINNOSTAVAT KANSAINVÄLISESTI

Julkaisuvapaa 8.8.2012 / vapaasti toimitusten käyttöön

Suomalainen FIT Biotech Oy on valittu mukaan kansainväliseen HIV-infektion hoitoon keskittyvään CHAIT-hankkeeseen. CHAIT-hankkeessa yhdistyy monipuolinen julkinen ja yksityinen tutkimustyö ja osaaminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia täsmähoitoja HIV-infektion hoidon parantamiseksi. FITin kumppaneina ovat mm. GSK, Boehringer Ingelheim, Sanofi Pasteur ja ViiV Healthcare.

FITin kehitteillä oleva terapeuttinen HIV-rokote osa uutta hoitostrategiaa

HIV-lääkehoito on kehittynyt merkittävästi 30 vuoden aikana, mutta infektion kukistamiseksi tarvitaan kuitenkin vielä tehokkaampia täsmähoitoja. ”FIT Biotech kehittää tehokkaampia hoitoja HIV-positiivisille ja AIDSiin sairastuneille henkilöille. Kehittämämme rokotteen positiiviset tutkimustulokset koehenkilöillä ovat vauhdittaneet yhteistyöhankkeitamme. Yhtenä alan johtavista kehittäjistä olemme olleet jatkuvasti keskusteluissa suurten HIV/AIDS-lääketehtaiden kanssa. Mukaanpääsy CHAIT-hankkeeseen on konkreettinen osoitus uuden teknologiamme tarjoamista mahdollisuuksista. FITin asiantuntemus on saanut merkittävää tunnustusta ja iloitsemme siitä, että saamme olla kehittämässä uutta entistä parempaa hoitostrategiaa alan johtavien toimijoiden kanssa”, toteaa toimitusjohtaja Kalevi Reijonen FIT Biotechistä.

Uusi hoitostrategia tähtää HIV-infektion etenemisen pysäyttämiseen

CHAIT-hankkeessa yhdistetään rokotehoito ja lääkehoito. FITin rokotteella synnytetään immuunivaste, jolla pyritään estämään elimistössä HIV-virus, jota lääkehoito ei tavoita. Hoitoyhdistelmän tavoitteena on selättää sairaus HIV-tartunnan saaneilla ja estää sairauden eteneminen AIDS-vaiheeseen siten, että lääkehoito voitaisiin jopa lopettaa. Tavoitteena on saavuttaa hoitovaste, jossa potilaan oma, rokotteella vahvistettu immuunijärjestelmä estää kehossa piilevän HIV-viruksen lisääntymisen.

CHAIT-hanke

CHAIT-hankkeen käynnistyminen julkistettiin 21.7.2012 kansainvälisessä AIDS-konferensissa ”AIDS 2012” Washingtonissa. Hanke tukee kansainvälisen AIDS-järjestön (International AIDS Society) aloitetta ”Towards an HIV Cure”. Järjestön puheenjohtajana toimii Nobel-palkittu professori Francoise Barre-Sinoussi.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat FIT Biotech, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline Biologicals, Sanofi-Pasteur , ViiV Healthcare ,Swiss Vaccine Research Institute ja Vaccine Institute in France.

Lisätietoja:

FIT Biotech Oy
Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen
Tel: + 040 8435 695
kalevi.reijonen@fitbiotech.com

FIT Biotech Oy kehittää HIV-rokotetta, jolla on onnistuttu ensimmäistä kertaa maailmassa vähentämään HIV-tartunnan saaneiden henkilöiden veressä olevaa virusten määrää. Tutkimukset ja tulokset perustuvat DNA-pohjaiseen (GTU®) rokotteeseen, joka on FIT Biotechin kehitystyön tulos.

FIT Biotech Oy on perustettu 1995. Yritys sijaitsee Tampereella ja lisäksi sillä on tuotekehitystoimintaa Tartossa. Yrityksen palveluksessa on 22 henkilöä.

www.fitbiotech.com

TAUSTATIETOA

FIT Biotech on perustamisestaan v. 1995 lähtien kehittänyt rokotetta HIV/AIDS:in hoitoon ja ehkäisemiseen. Viime vuosien aikana painopisteenä on ollut yksinomaan HIVin hoitoon tarkoitetun hoitavan (terapeuttisen) rokotteen kehittäminen. FITin kehittämä rokoteteknologia on täysin patentoitu ja kuuluu ns. DNA-rokotteiden ryhmään. Toimivia DNA-rokotteita on yritetty kehittää jo pitkään, mutta FITin rokote on ensimmäinen, jonka on osoitettu toimivan turvallisesti ja tehokkaasti ihmisillä tehdyissä kokeissa. Toimivuus perustuu FITin patentoimaan toimintamekanismiin. DNA-rokotteiden etuja verrattuna perinteisen teknologian rokotteisiin ovat turvallisuus, huomattavasti nopeampi valmistusprosessi, alhaiset valmistuskustannukset ja tuotantolaitosten alhaiset perustamiskustannukset. DNA-teknologiat ovat suuria rokotetuottajia kiinnostavia strategisia menetelmiä, jotka voivat laajasti vaikuttaa sekä rokotealan että geeniterapioiden tulevaisuuteen ja teknologiat omistavien yritysten asemaan markkinoilla.

FITin kehittämää teknologia-alustaa on tähän asti testattu menestyksellisesti HIV-infektion hoidossa. Saavutetut hyvät tutkimustulokset kannustavat teknologia-alustan jatkokehittämiseen myös muiden sairauksien hoidossa: esimerkiksi tuberkuloosi, keuhkokuume, erilaiset syöpäsairaudet ja malaria. Laajasti ottaen teknologia soveltuu halpojen ja turvallisten rokotteiden/terapioiden valmistamiseen kaikkia virus- ja bakteeripohjaisia tulehdussairauksia varten. Aiemmin FITin teknologia-alusta on otettu mukaan tuberkuloosirokotteen EU-kehityshankkeeseen (www.tbvi.eu).

CHAIT-hanke on FITin ensimmäinen merkittävä kansainvälinen yhteistyöhanke suurten lääkealan yritysten kanssa. Hankkeessa ei ole perustamisvaiheessa mukana muita biopharma-alan kasvuyrityksiä. FIT Biotech odottaa CHAITin pohjalta syntyvän useita konkreettisia tuotekehityshankkeita merkittävien yritysten kanssa.

CHAIT-hankkeessa kehitellään uutta ns. functional cure –hoitoa, jonka tavoitteena on ”vaimentaa” infektiota AIDS-lääkkeillä niin, että HIV-virusta ei enää ole veressä. Lääkehoidosta huolimatta elimistöön jää kuitenkin jäljelle solun sisäinen HIV-virusvarasto. Tämä varasto pyrkii jatkuvasti aktivoitumaan ja edellyttää normaalisti loppuelämän kestävää lääkehoitoa. Uudella hoitomenetelmällä pyritään siihen, että lääkehoito voidaan lopettaa ja elimistön ”omalla” rokotteella tehostettu immuunijärjestelmä tuhoaa lisääntymään pyrkivän HIV-viruksen. Tämä on FITin terapian rooli hoitokokonaisuudessa. HIV-virusta ei siis välttämättä tarvitse kokonaan hävittää elimistöstä, kun se voidaan pitää ”kurissa” eikä tauti etene AIDSiksi eivätkä potilaat enää tartuta sairautta.

FIT on toistaiseksi kokonaan kotimaisessa omistuksessa oleva yhtiö. Suurimpia omistajia ovat Sitra, Varma ja Inveni Capitalin hallinnoimat rahastot. Yhtiö on myös saanut merkittävää rahoitusta Tekesiltä. FIT on parhaillaan hakemassa kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia toimintansa jatkon rahoittamiseksi.