SUOMALAISET KIRIVÄT KÄRKEEN - LUPAAVIA TULOKSIA HIV-POSITIIVISTEN HOITOON UUDEN DNA-ROKOTETEKNOLOGIAN ANSIOSTA

1.12.2010, Tiedote

Suomalainen FIT Biotech Oy kehittää HIV-rokotetta, jolla on onnistuttu ensimmäistä kertaa maailmassa vähentämään HIV-tartunnan saaneiden henkilöiden veressä olevaa virusten määrää. Tutkimukset ja tulokset perustuvat DNA-pohjaiseen (GTU®) rokotteeseen, joka on FIT Biotechin kehitystyön tulos.

Tamperelainen bioteknologiayritys FIT Biotech Oy on nyt askeleen lähempänä läpimurtoa. Ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa tehostavan rokotteen uskotaan tulevan kliiniseen käyttöön viiden vuoden kuluttua.

”Tutkimustulokset ovat hyvin rohkaisevia ja antavat uutta toivoa monille sellaisille HIV-positiivisille, joita ei ole aiemmin hoidettu lääkkeillä. Hoidon ansiosta HIV-infektion etenemistä AIDS-vaiheeseen voi olla mahdollista hidastaa jopa usealla vuodella. Uuden hoitomuodon uskotaan myös täydentävän ja tehostavan HIV/AIDS-lääkehoitoa ”, toteaa toimitusjohtaja Kalevi Reijonen FIT Biotechistä.

Maailman AIDS-päivää vietetään 1.12. Jo vuodesta 1988 lähtien Suomessakin vietetty teemapäivä koostuu kynttilätapahtumista, koulutustilaisuuksista, seminaareista, näyttelyistä ja konserteista. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomio kasvavaan ongelmaan, lisätä ihmisten tietoisuutta HIV-infektiosta ja AIDSista sekä löytää uusia ja tehokkaampia toimia epidemian hillitsemiseksi.

Muuallakin tehdään hartiavoimin työtä HIV-infektion kukistamiseksi. Bill ja Melinda Gatesin säätiön rahoituksella on tutkittu nykyisin käytössä olevien AIDS-lääkkeiden ennaltaehkäisevää tehoa riskiryhmissä. Vastikään julkistetuissa tuloksissa on osoitettu, että HIV-infektion tarttuminen on AIDS-lääkityksen ansiosta voitu menestyksellisesti estää henkilöillä, jotka kuuluvat riskiryhmiin.

HIV-infektion ennaltaehkäisyyn kehitettävä rokote puolestaan vaatii vielä useiden vuosien tutkimustyön. HIV-infektion hävittäminen ennaltaehkäisevällä rokotteella ei ole näköpiirissä tällä vuosikymmenellä.

” FIT Biotechin tavoitteena on kehittää tehokkaampaa hoitoa HIV-positiivisille ja AIDSiin sairastuneille henkilöille. Rokotehoidon positiiviset tutkimustulokset vauhdittavat yhteistyöhankkeitamme ja avaavat mahdollisuuksia myös uusille kumppanuuksille. Uskomme, että nopeammin kehitettävissä oleva terapeuttinen rokote voi edesauttaa ennaltaehkäisevän rokotteen kehitystyötä”, vahvistaa toimitusjohtaja Kalevi Reijonen.

There are more than 33 million HIV-positive people in the world today, with 5.7 million in South Africa alone, including 3.2 million women. The country's anti-retroviral programme has been in place since 2004 and more than 500,000 people have been treated.

Lisätietoja

FIT Biotech Oy
Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen
Tel: + 040 8435 695
kalevi.reijonen@fitbiotech.com

www.fitbiotech.com