Sijoittajat

Hallitus tekee ehdotuksen tilintarkastajasta varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Kummankin on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2018 pitämässään kokouksessa valita tilintarkastajaksi uudelleen Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön PriceWaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastajan Janne Rajalahden.