Sijoittajat

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta ja hallinnosta Suomen osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja tiedottaa hallitukselle yhtiön liiketoiminnassa ja taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista muutoksista. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Hallitus päättää toimitusjohtajan nimittämisestä sekä toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja muista työsuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja nimitetään tehtäväänsä toistaiseksi. 

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. yhtiön strategiaan, toimintaperiaatteisiin ja muissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja.