Sijoittajat

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sovellettavien lakien ja määräysten, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Hallitus päättää mm. yhtiön strategiaa koskevista periaatteista, organisaatiosta, raportoinnista ja valvonnasta sekä toimitusjohtajan nimittämisestä ja irtisanomisesta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu jäseneksi, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvassa ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Huhtikuun 12. päivänä 2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Rabbe Slätis, Chitra Bharucha, Eero Rautalahti, Anne-Maria Salonius ja Juhani Pitkäkoski, joka valittiin äänestyksen seurauksena uudeksi jäseneksi toimiajaksi, joka kestää seuraavan yhtiökokouksen loppuun asti.

Rabbe Slätis valittiin hallituksen puheenjohtajaksi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa.