Sijoittajat

Biologisiin lääkkeisiin perustuvien hoitomuotojen edelläkävijä 
Olemme edelläkävijöitä ja alamme ehdotonta kärkeä biologisiin lääkkeisiin perustuvien hoitomuotojen kehityksessä. Tutkimus- ja kehityspanoksemme ovat määrätietoisesti kohdennettu tuotteisiin, jotka ovat onnistuessaan biolääketieteellisiä läpimurtoja.

Teknologioidemme ansiosta etenemme hankkeissamme perinteistä lääkekehitystyötä nopeammalla aikataululla. Näin meidän on mahdollista kehittää tehokkaasti tuotteita, jotka voivat auttaa potilaita ja parantaa heidän elämänsä laatua.

Skaalautuva teknologia
Geeninsiirtoteknologioillamme on niiden skaalattavuuden antama teknologinen etu; ne tarjoavat alustan lukuisten geenipohjaisten hoitomuotojen kehittämiselle entistä nopeammalla aikataululla. Lisäksi voimme teknologioidemme avulla hyödyntää potilaiden omia soluja hoidon tuottamisessa. Näin lääkeaihioita voidaan kehittää nopeammin ja edullisemmin tuotantokustannuksin. Tuloksena on potilaan kannalta paremmat ja turvallisemmat hoitomuodot.

Kokenut tiimi
Tiimillämme on lähes 100 vuoden yhteenlaskettu kokemus lääketeollisuudesta ja meillä on ollut jo lähes 20 vuoden ajan cGMP-tasoinen (current Good Manufacturing Practises) tuotantovalmius, mikä on ainutlaatuista kaltaisellemme yhtiölle. Olemme kansallisen lääkeviranomaisen Fimean valvonnan alaisena. Fimean sertifiointi käsittää kaikki tuotannon laitteet, välineet, henkilöstön ja toimintamenetelmät. Tuotantotiloissamme voimme tuottaa prekliinisissä tutkimuksissa ja kliinisissä kokeissa käytettäviä DNA-pohjaisia rokotteita.

Vahva yhteistyöverkosto 
Meillä on laaja yhteistyöverkosto, joka vahvistaa asemaamme bioteknologia-alan johtavana toimijana. Olemme myös mukana useissa lääkekehitys- ja yhteistyöhankkeissa kansainvälisten bioteknologia-alan yritysten sekä akateemisten tutkimuslaitosten kanssa. 

Kasvavat markkinat
Biologisten lääkkeiden maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin 11 prosentin vuosivauhtia 480 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä (Transparency Market Research 2016). Ennusteiden mukaan suurin osa biolääketieteen alan yritysten voitoista lähivuosina saadaan biologisista lääkkeistä. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia edustavat erityisesti syövän hoidossa käytettävät vasta-aineet. 

FIT Biotech on asemoitunut hyvin biologisten lääkkeiden markkinoille. Geenipohjaisten hoitomuotojen merkitys tunnustetaan yhä laajemmin, ja tästä on osoituksena myös se, että viime vuosina monet suurimmista biofarmaseuttisen alan sopimuksista on solmittu tällä alalla (lähde: Ernst & Young, Beyond Borders 2016). Suurin osa merkittävimmistä uusista rekisteröidyistä lääkevalmisteista on biologisia lääkkeitä.