Sijoittajat

FIT Biotechin tärkein päättävä elin on yhtiökokous, jossa osakkaat voivat puhe- ja äänioikeuttaan käyttäen osallistua yhtiön toimien valvontaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat yhtiön hallituksen jäsenten valinta ja tilinpäätöksen vahvistaminen.  Varsinainen yhtiökokous päättää lisäksi taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, tilintarkastajien valinnasta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos tilintarkastaja taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liikkeellä olevien osakkeiden omistajista vaatii sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan on ilmoittauduttava yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä. Määräaika voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai missä tahansa muualla Suomessa.

Äänestysoikeus
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan kautta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Yhtiökokouksen asiakirjat:
2018
AGM 12-04-2018 (Suomi)
AGM_CEO summary 12-04-18 (Suomi)
EGM_ 06-02-2018 (Suomi)
EGM_ 21-09-2018 (Suomi)
Liite 1_FI_Velkakirjojen ominaispiirteet 06-02-2018 (Suomi)
Liite_2_Warranttien ominaispiirteet 06-02-2018 (Suomi)
Schedule_1_Characteristics of the Notes 06-02-2018 (English)
Schedule_2_Characteristics of the Warrants 06-02-2018 (English)

2017
EGM_ 26-01-2017 (Suomi)
AGM_ 07-04-2017 (Suomi)
EGM_ 14-12-2017 (Suomi)

2016
EGM_ 26-01-2016 (Suomi)
AGM_ 08-04-2016 (Suomi)
EGM_ 15-09-2016 (Suomi)

2015
EGM_24022015 (Suomi)
AGM_17042015 (Suomi)
EGM_18052015 (Suomi)
EGM_22102015 (Suomi)

2014
AGM_ 26-06-2014 (Suomi)