Sijoittajat

FIT Biotech noudattaa sisäpiiriä koskevissa asioissa sovellettavan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan antamien standardien, määräysten ja ohjeiden lisäksi Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeita sekä FIT Biotechin hallituksen hyväksymiä yhtiön omia sisäpiiriohjeita.

Yhtiön johtotehtävistä vastaavien henkilöiden ilmoittamisvelvollisuus 
FIT Biotechin johtotehtävistä vastaavien henkilöiden ja heidän kanssaan läheisesti työskentelevien henkilöiden on ilmoitettava FIT Biotechille ja Finanssivalvonnalle FIT Biotechin rahoitusvälineillä suoritetuista liiketoimista. Näin ollen myös johtotehtävistä vastaavien henkilöiden kanssa läheisesti työskentelevien henkilöiden on itsenäisesti ilmoitettava liiketoimista FIT Biotechille ja Finanssivalvonnalle.

FIT Biotechin johtotehtävistä vastaaviksi henkilöiksi (johtajiksi) luetaan
- hallituksen jäsenet ja
- johtoryhmän jäsenet.

FIT Biotechin sisäpiirirekisteri kuuluu Euroclear Finland Oy:n (aiemmin Suomen arvopaperikeskus) Sire-järjestelmään ja sitä ylläpitää sisäpiiriasioista vastaava FIT Biotechin työntekijä.

Projektikohtainen sisäpiiriluettelo
Projektikohtainen sisäpiiriluettelo laaditaan yhtiön käynnissä olevia projekteja varten. Kaikki FIT Biotechin työntekijät tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevät henkilöt, jotka saavat tietoonsa tiettyyn projektiin liittyvää sisäpiiritietoa (projektikohtaiset sisäpiiriläiset), on kirjattava projektikohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Projektikohtaisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat tietyn projektin sisäpiiritietoa saavien FIT Biotechin työntekijöiden lisäksi yhtiön neuvonantajat, rahoittajat ja suurimmat osakkeenomistajat, joille FIT Biotech luovuttaa projektin sisäpiiritietoja.

Suljettu ajanjakso
Markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa (MAR) säädetään suljetusta ajanjaksosta, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Suljettu ajanjakso koskee henkilöitä, jotka toimivat johtotehtävissä liikkeeseenlaskijan palveluksessa.

Yhtiö on määrännyt suljetun ajanjakson ulottamisesta henkilöihin, jotka osallistuvat yhtiön tilinpäätösten valmisteluun, järjestämiseen ja julkaisemiseen. FIT Biotech voi tarvittaessa tapauskohtaisesti laajentaa kaupankäyntirajoitetta myös muihin henkilöihin, jotka osallistuvat yhtiön tilinpäätösten valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen.

Edellä mainitut henkilöt eivät saa käydä kauppaa rahoitusvälineillä sellaisen jakson aikana, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Muina aikoina kaupankäynti FIT Biotechin rahoitusvälineillä on sallittua edellyttäen, että henkilöä ei kyseisenä aikana ole lisätty projektikohtaisten sisäpiiriläisten luetteloon eikä tällä muutoin ole sisäpiiritietoja.