Sijoittajat

Hallitus
Hallituksen jäsenten palkkioista päätetään yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kaikki hallituksen jäsenet ovat liikkeenjohtoon osallistumattomia henkilöitä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin 12.4.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa.
  • Muille hallituksen jäsenille maksetaan kaikista hallituksen toimintaan kuuluvista töistä 2500 euroa kuukaudessa.
  • Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan lisäksi kohtuulliset matkakustannukset hallituksen fyysisiin kokouksiin.

Hallitukselle korvataan lisäksi kohtuulliset matkakustannukset. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkioista.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kolme kuukautta. Jos yhtiö lopettaa toimitusjohtajan työsuhteen, ja toimitusjohtaja on ollut palveluksessa täydet kuusi kuukautta, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä ei optio-ohjelman lisäksi ole bonusjärjestelmää.

Optio-ohjelma 2015
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet vuodeksi 2015. Optio-oikeuksia annettiin yhteensä 1 910 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 910 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. 

Optio-oikeuksista 1 004 330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301 890 kappaletta tunnuksella 2015B, 301 890 kappaletta tunnuksella 2015C ja 301 890 kappaletta tunnuksella 2015D. Optio-oikeudet annettiin avainhenkilöille vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio‐oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio‐oikeudella 2015A 1.7.2016–31.12.2021, optio‐oikeudella 2015B 1.1.2018–31.12.2021, optio‐oikeudella 2015C 1.1.2019–31.12.2021 ja optio-oikeudella 2015D 1.1.2020–31.12.2021. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2015A 1,25 euroa eli kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015B 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015C 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta ja optio‐oikeudella 2015D 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.