Sijoittajat

Yhtiö suojaa riskienhallinnan avulla järjestelmällisesti omaisuuttaan ja tulojaan, joita yhtiön liiketoiminnassa tarvitaan sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Riskienhallintaan kuuluu myös tietoinen riskin ottaminen, mikä merkitsee hyöty-riskiarviointeihin perustuvien eri mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintoihin liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja että niitä seurataan.

FIT Biotechin liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä on esitelty laajalti First North -listautumisaineistossa. Suurimpia riskejä kuvaillaan myös vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa.

Yhtiön johtoryhmä seuraa säännöllisesti FIT Biotechin riskejä ja raportoi niistä hallitukselle.