Missio - Visio - Strategia

Missio - Visio - Strategia

Strategia

FIT Biotech on kliinisen vaiheen yhtiö, joka kehittää ja kaupallistaa patentoimiaan teknologioita sovelluksiin, joissa se voi hyödyntää ainutlaatuista osaamistaan. Yhtiön tavoitteena on solmia merkittäviä kaupallisia sopimuksia.

Keskitymme tutkimukseen ja kaupallistamiseen kehittämällä paitsi entistä turvallisempia myös kustannustehokkaampia ja toimivampia hoitomuotoja.

Innovatiivisia geeninsiirtoteknologioita ja DNA-rokotteita voidaan käyttää mm. syövän hoitoon tarkoitetussa immunoterapiassa, tiettyjen harvinaisten sairauksien entsyymikorvaushoidossa sekä HIV:n kaltaisten tartuntatautien hoidossa. Kaikki hankkeemme ovat onnistuessaan lääketieteellisiä läpimurtoja.

Kilpailu alallamme on vähäistä ja tavoittelemamme markkinat ovat jo valmiina ottamaan vastaan kehittämiämme biologisia lääkkeitä ja geenipohjaisia hoitomuotoja.

Tavoitteenamme on omistaja-arvon kasvattaminen. Liiketoimintamallimme perustuu lääkeaihioidemme lisensiointiin kumppaneille, jotka vastaavat niiden jatkokehityksestä ja kaupallistamisesta. Lisenssisopimuksilla luomme liikevaihtoa pidemmällä aikavälillä ja pyrimme rakentamaan kannattavasti kasvavaa liiketoimintaa

FIT Biotech pyrkii saamaan tuottoja pääasiassa seuraavista toiminnoista:

  • FIT Biotechin omien tuotteiden lisensointi
  • FIT Biotechin oman teknologian lisensoiminen kumppaniyhtiöille, jotka kehittävät aktiivisia biologisia tuotteitaan.
  • Teknologiset yhteistyösopimukset