Missio - Visio - Strategia

Missio - Visio - Strategia

Missio

FIT Biotech kehittää innovatiivisia hoitomuotoja, jotka hyödyttävät sekä potilaita että terveydenhuoltoalaa. Teknologia-alustamme mahdollistavat turvallisten ja edullisten hoitomuotojen kehittämisen myös sairauksiin, joihin ei toistaiseksi ole kehitetty hoitoja.