Uutisia ja tapahtumia

EHVA:n kliinisen tutkimuksen koelupa myönnetty FIT-06 testaamista varten Iso-Britanniassa

June 26, 2018

FIT Biotech Oy (”FIT Biotech”, FITBIO: FN Finland) ilmoitti tänään, että Iso-Britannian lääkeviranomainen on myöntänyt eurooppalaiselle EHVA-rokoteallianssille (European HIV Vaccine Alliance, EHVA) kliinisen, faasi I/II tutkimuksen koeluvan. Kyseisessä kliinisessä kokeessa FIT Biotechin rokotekandidaatti FIT-06 on osa hoitoa, jonka turvallisuutta ja tehoa testataan HIV-positiivisilla henkilöillä. Iso-Britanniassa suoritettava kliininen koe on osa monikeskustutkimusta, johon osallistuu keskuksia kuudesta Euroopan maasta, ja jonka sponsoroi INSERM-ANRS (Ranskan Kansallinen Terveys- ja Lääkeinstituutti). Kokeen Iso-Britanniassa odotetaan alkavan 2018. FIT Biotech tiedotti aiemmin kesäkuussa 2018 vastaavan kliinisen tutkimuksen koeluvan myöntämisestä Sveitsissä.

HIV-potilaita on maailmanlaajuisesti lähes 37 miljoonaa, ja vuosittain arviolta 2 miljoonaa ihmistä saa HIV-tartunnan. FIT Biotech pyrkii vastaamaan kliinisessä vaiheessa olevalla FIT-06 rokotekandidaatillaan perinteisen HIV-terapian haasteisiin. Näitä ovat terapian riittämätön saatavuus, potilaiden hoitomyöntyvyyden säilyminen läpi elämän, sosiaalinen leimautuminen ja vakiintuneen HIV-terapian mahdollisesti aiheuttamat vakavat sivuvaikutukset. Nykyistä turvallisemmille ja kustannustehokkaammille vaihtoehdoille on tarvetta, ja FIT Biotechin FIT-06-rokote on tärkeä osa EHVA:n HIV-terapioiden valikoiman strategiaa.

Erkki Pekkarinen, FIT Biotechin toimitusjohtaja kommentoi: ”Prosessi etenee suunnitellusti ja Iso-Britannia on myöntänyt kliinisen tutkimuksen koeluvan Sveitsin jälkeen. Olemme erittäin ylpeitä roolistamme EHVA-konsortiossa. Rokotekandidaattimme FIT-06 toimii kokeessa ensirokotteena ja tulokset tulevat olemaan hyvin tärkeitä sekä meille että immuuniterapia-alalle kun arvioimme merkkiaineita jotka ovat yhteydessä HIV:n hallintaan.”

Lisätietoja:Toimitusjohtaja Erkki PekkarinenPuhelin +358 44 027 0080Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyestiFIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla.

EHVA lyhyestiEuroppalainen EHVA-rokoteallianssi on Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovoinnin puiteohjelman rahoittama viisivuotinen projekti jonka tavoitteena on kehittää tehokas HIV rokote. EHVA:aan kuuluu 39 partneria jolla jokaisella on asiantuntemusta kokonaisvaltaisen lähestymistavan edistämiseksi. Allianssiin kuuluu sekä akateemisia että teollisia kumppaneita Euroopasta, Saharan etelänpuoleisesta Afrikasta ja Pohjois-Amerikasta, ja se tekee työtä uusien rokotekandidaattien tuomiseksi klinikkaan (www.ehv-a.eu).

JAKELU:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineet

< Takaisin pääsivulle