Uutisia ja tapahtumia

‍FIT Biotech laajentaa tuotekehitysportfoliotaan

November 22, 2018

FIT Biotech laajentaa tuotekehitysportfoliotaan

FIT Biotech Oy ("FIT Biotech", "yhtiö", FITBIO: FN Finland) julkistaa lisänneensä kaksi uutta lääkeaihiota tuotekehitysportfolioonsa. Lääkeaihiot liittyvät yhtiön strategian mukaisesti geenipohjaisiin hoitomuotoihin, jotka on rakennettu GTU®- ja gtGTU-teknologia-alustoille ja sovellusalueille, joilla on kova lääketieteellinen kysyntä.
FIT-104 -lääkeaihio koskee tartuntatautia ja FIT-201 -lääkeaihio harvinaissairautta. Koska tutkimukset ovat vasta varhaisessa vaiheessa, yhtiö ei julkista lääkeaihioidensa sovellusalueita. Samanaikaisesti FIT Biotech jatkaa vasta-ainepohjaisen lääkkeen tutkimuksia Chikungunya-virusta vastaan, kuten yhtiö on aiemmin tiedottanut. Lisäksi FIT Biotechin tuotekehitysportfoliossa on lääkeaihiot HIV:n ja syövän hoitoon. Edistynein tuote on DNA-rokote FIT-06 HIV-potilaiden hoitoon.

Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen kommentoi:
"Uusi, aiempaa monipuolisempi lääkekehitysportfoliomme kertoo suunnasta, johon olemme menossa tuotekehitystoiminnassamme. Pyrimme ottamaan uusia lääkeaihioita kehitettäväksi jatkossakin. Tuotekehitysportfoliomme monipuolistaminen auttaa meitä hajauttamaan liiketoimintariskejä merkittävästi. Tiedotamme uusiin lääkeaihioihimme liittyvien hankkeiden etenemisestä erikseen."
Biologisten lääkkeiden maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin
11 prosenttia vuodessa 480 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä. FIT Biotech on hyvin asemoitunut näille markkinoille ja yhtiöllä on hyvät edellytykset tarjota parempia, turvallisempia ja kustannustehokkaampia biologisia lääkkeitä erilaisia sairauksia vastaan.

FIT BIOTECH Oy
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen
Puhelin +358 44 027 0080
Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit, kuten HIV.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

< Takaisin pääsivulle